Đừng xin lỗi nữa…

Họ giết chết tâm hồn và cuối cùng là tính mạng của Sulli. Để rồi giờ đây, khi người con gái 25 tuổi ấy chọn cách buông bỏ tất cả để trở về với thiên đàng, không ít người trong số họ lên tiếng nói lời xin lỗi.