Video Podcast

BẬT MAX VOLUME, CHÁY RAP CÙNG LOWKEY

Chúc mừng "Dáng-Xinh" các XONErs, Khoe nhẹ chiếc nhạc nhà làm đến từ rapper nhà trồng - Lowkey, đại diện nhà XONE gửi thông điệp từ vũ trụ đến mọi người.

XONE's Picks28/12/2021