Video Podcast

Video Podcast

XONE's Picks

BẬT MAX VOLUME, CHÁY RAP CÙNG LOWKEY

28/12/2021
Chúc mừng "Dáng-Xinh" các XONErs, Khoe nhẹ chiếc nhạc nhà làm đến từ rapper nhà trồng - Lowkey, đại diện nhà XONE gửi thông điệp từ vũ trụ đến mọi người.