Video Podcast

Hẹn hò cùng Phùng Khánh Linh tại XONE Radio

📺 Trò chuyện cùng Phùng Khánh Linh tại XONE with Stars tuần nay và cùng XONE khám phá gia tài "60 bài hát" được sáng tác trong thời gian giãn cách nhé!

XONE WITH STARS05/11/2021