Video Podcast

LENA viết bài "Say" để dành tặng crush !?

Khám phá những bí mật đằng sau bài "Say" của LENA tại XONE with Stars.

XONE WITH STARS24/09/2021