Video Podcast

Talkshow đặc biệt cùng Dhruv trên XONE Radio

Dhruv gửi lời chào và chia sẻ những điều thú vị cùng XONErs và fan Việt Nam.

XONE WITH STARS28/12/2021