Video Podcast

Thức giấc cùng Quỳnh Anh - Quán quân Supermodel Me 2021 tại XONE radio

Cùng XONE “tọc mạch” những câu chuyện hậu trường đầy thú vị đằng sau câu chuyện "2 năm - 8 năm" và chương trình Supermodel Me với Quỳnh Anh nào!!!

BREAKFAST XONE29/12/2021