Video Podcast

Vũ Long, Ngọc Trai và một lần thoát chết khi quay "Kính Vạn Hoa"

Lắng nghe những câu chuyện "chẳng kể ai, chỉ kể XONE" cùng Vũ Long và Ngọc Trai tại XONE with Stars.

XONE WITH STARS16/11/2021